Region ten ma około miliona mieszkańców. Według prognoz do 2035 r. ich liczba spadnie do 897 tys., czyli o ok. 12 proc. Niewiele lepiej jest
w Zachodniopomorskiem, Lubuskiem, na Dolnym Śląsku, Śląsku, Podkarpaciu, Podlasiu, w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim i świętokrzyskim.
– To w większości regiony, z których pochodzi najwięcej emigrantów. A że emigrują głównie młodzi, to nie ma komu rodzić dzieci – mówi prof. Krystyna Iglicka, demograf Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na wielu z tych obszarów już w co trzecim domu jest ktoś, kto przebywa za granicą dłużej niż trzy miesiące. Powodem takiego stanu rzeczy jest na ogół wysoka stopa bezrobocia w danym regionie.
Najwięcej dzieci rodzi się na Mazowszu, Małopolsce, Pomorzu i Wielkopolsce.

Polecamy: Opole szuka sposobu na kryzys demograficzny