Zmiany wprowadzi nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która zawiera przepisy dotyczące obowiązku szkolnego sześciolatków.
„Biorąc pod uwagę liczne wnioski i postulaty napływające od jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów będących organami prowadzącymi szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, ustawa uwzględnia odroczenie wejścia w życie przepisu obligatoryjnego przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola, z jednoczesnym utworzeniem zespołów szkolno-przedszkolnych” – pisze minister Anna Zalewska w liście do samorządowców - „Pozostawiona została decyzyjność w tym zakresie organom prowadzącym Oznacza to, że do 1 września 2019 r. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach” – dodaje.

Przekształcenie oddziałów przedszkolnych dopiero za trzy lata>>

Szefowa MEN przypomina, że nie ma zatem obowiązku wdrażania procedur związanych z przekształcaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola.
„Z tej samej przyczyny wydłużony zostanie czas na dostosowanie pomieszczeń do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej” – pisze minister Anna Zalewska.

 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł