Oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych z mocy prawa przekształcą się w przedszkola 1 września 2016 r., z tego powodu muszą zostać dostosowane do przepisów przeciwpożarowych.
„Ogółem koszt ewentualnego dostosowania jednej szkoły podstawowej do wymagań projektu rozporządzenia według powyższych obliczeń wyniesie ok. 2425 zł brutto. Wyłącznie w przypadku konieczności wykonania wyjścia ewakuacyjnego, koszt należałoby powiększyć o kwotę ok. 15 000 zł brutto” – podsumowuje MEN.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, stan z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Polecamy: Punkt przedszkolny może być przekształcony w przedszkole