Dyrektorzy szkół nie zgadzają się z argumentacją przedstawioną w uzasadnieniu ustawy okołobudżetowej i podnoszą, że rozwijające się szkoły w pełni wykorzystują budżet na szkolenie. 

– Obniżenie tych wydatków będzie jakościową katastrofą. Nie dajemy wiary zapewnieniom, że stworzona możliwość cięć wydatków na doskonalenie nie będzie wykorzystywana. Jest pewne, że będzie, i to powszechnie, ponieważ państwo nie zapewni samorządom tych środków – podkreśla Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
Protestujący zwracają też uwagę, że paradoksem jest krytykowanie nauczycieli za brak przygotowania do zawodu przy jednoczesnym odbieraniu im środków na doskonalenie.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że rzeczywista wysokość środków na szkolenia nie spadnie, szkoły mogą bowiem liczyć na wsparcie z Unii Europejskiej. 
 
Źródło: "Rzeczpospolita". 29 listopada 2012 r.