Rodzice jednej z uczennic zaskarżyli uchwałę o likwidacji szkoły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Jako powód podali, że nie zostali prawidłowo zawiadomieni o decyzji rady - wskazywali, że listonosz doręczył pismo stryjowi dziewczyny poza miejscem wspólnego zamieszkania.

Brak skutecznego zawiadomienia o likwidacji szkoły pozwala na podważenie uchwały>>

Zarówno WSA, jak i NSA nie zgodziły się z tą argumentacją. Sąd wyjaśnił, że zawiadomienia o likwidacji szkoły można dokonać w dowolnej formie, istotne jest jedynie, by informacja dotarła do zainteresowanych w ustawowym terminie. Jako że matka dziewczynki uczestniczyła w zebraniu na temat likwidacji placówki, nie mogło być - zdaniem sądu - mowy o nieprawidłowym zawiadomieniu.

Likwidacja szkoły nieważna, bo nieprawidłowo powiadomiono rodziców>>