Główny Inspektor Sanitarny opublikował zaktualizowaną instrukcję w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla obozów.
Podkreślono w niej specyfikę działalności wychowawczej prowadzonej "metodą harcerską", polegającej na uczeniu samodzielności w warunkach polowych, m.in. jeśli chodzi o przygotowywanie posiłków, własnoręczne wykonywanie elementów wyposażenia – pryczy, stołów, ławek itd. oraz budowę i utrzymanie obozowej infrastruktury – kuchni, latryn i umywalni. Jednym z założeń, jest bowiem - jak wskazano - „minimalizacja udogodnień cywilizacyjnych i dbanie o środowisko naturalne”.
Instrukcja dotyczy wypoczynku dzieci i młodzieży w stałych obozach, organizowanych bez stałej infrastruktury, w grupach do 50 osób.
Przed rozpoczęciem obozu zaleca się konsultacje z właściwym terenowo powiatowym inspektorem sanitarnym. Ustalić należy m.in. sposób zaopatrzenia w wodę, postępowanie z odpadami czy przydatność wody do kąpieli. Zamiar wypoczynku należy zgłosić kuratorowi oświaty.
W instrukcji napisano, że zabronione jest mycie się w naturalnych zbiornikach wodnych lub ciekach wodnych. Dopuszczalne jest natomiast mycie się czerpaną z nich wodą, pod warunkiem używania środków ulegających biodegradacji i odprowadzania zużytej wody do dołów chłonnych w odległości nie mniejszej niż 15 metrów od zbiornika.

Instrukcja zaleca budowanie oddzielnych latryn dla chłopców i dziewcząt – „na uboczu, w miejscach osłoniętych, na terenie suchym, po stronie zawietrznej do obozu”; w odległości co najmniej 70 metrów od obozów. Jedno „stanowisko” ma przypadać na 15 osób. Dojście powinno być widoczne także w nocy.
W instrukcji wskazano, że odległość między namiotami powinna gwarantować swobodne przejście, a sąsiadujące namioty nie mogą być połączone linami. Kanadyjki, łóżka polowe i prycze mają stać tak, by można było do nich podejść. „W przypadku korzystania z małych namiotów zabronione jest układanie posłań bezpośrednio na ziemi. Należy spać na materacach, w szczególności pneumatycznych lub podgumowanych albo na matach turystycznych” – zaznaczono.
Instrukcja przypomina, że osoby mające kontakt z żywnością powinny ze szczególną starannością przestrzegać higieny i być zdrowe, co ma potwierdzać zaświadczenie lekarskie.
Produkty powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach. W przypadku gdy obóz ma prąd, konieczne jest posiadanie urządzeń chłodniczych. „W obozach niekorzystających z energii elektrycznej, należy urządzić chłodnię, którą może być np. sucha piwniczka zbudowana w ziemi. Produkty przechowywane w ziemiance muszą być odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem” – głosi instrukcja.
Zalecono w niej m.in. by ziemniaki i warzywa obierać w dniu spożycie, nie używać naczyń z uszkodzoną emalią, a deski do krojenia oznaczyć - np. MS - mięso surowe, W - warzywa, P - pieczywo. Układając jadłospis, warto zaś wybierać potrawy nie wymagające skomplikowanego procesu przygotowania.
Instrukcja z czerwca br. zastąpiła tę wydaną w maju 2010 r. (PAP)

 

Dowiedz się więcej z książki
Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady - 2 części
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł