W odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister podkreśla, że liczba etatów wzrasta - w roku szkolnym 2017/2018 odnotowano wzrost o 17 768 etatów w stosunku do poprzedniego roku szkolnego, a także wzrost liczby nauczycieli o 10 139 nauczycieli.

Nieznacznie wzrosła liczba nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia - w roku szkolnym 2016/2017 do  12 015 (2,06 proc., o 0,1 pkt. procentowego), w roku 2017/2018 do 12 912 (do 2,17 proc. czyli również o ok. 0,1 pkt. proc.).

Liczbę nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia ograniczyć ma zaostrzenie przepisów Karty Nauczyciela. O 1 stycznia 2018 r. orzeczenie o urlopie wydają lekarze medycyny pracy, a z uprawnienia można skorzystać w określonych w przepisach przypadkach. Miało to przynieść oszczędności i dofinansować podwyżki dla nauczycieli. Jak zauważają samorządowcy, nie do końca się to udało.
 

Boisz się zmian w prawie? Niepotrzebnie! Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zarządzaj szkołą bez problemów>>
 

Związek Miast Polskich wyliczył, że MEN nie doszacował kosztów podwyżek o 600 mln zł, określając wysokość subwencji oświatowej. Wynika to m.in. z błędnych wyliczeń dotyczących kosztów urlopów dla poratowania zdrowia.

- Mamy twarde dowody na to, że to założenie dotyczące oszczędności w tych pozycjach jest szacunkiem fałszywym. Na przykład nie zaoszczędzimy 68 mln zł na urlopach dla poratowania zdrowia  – podkreślał Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu ZMP ds. legislacyjnych. Dodał, że samorządom zabraknie 600 mln zł.
 

Zalewska: godne podwyżki dla nauczycieli>>