Od 2012 r. kwota bazowa w ustawie budżetowej pozostawała na tym samym poziomie i wynosiła - 2.717,59 zł. 
Projekt ustawy na 2017 r. przewiduje jej podwyższenie do  2.752,92 zł, co oznacza niewielkie podwyżki średnich wynagrodzeń pedagogów.
Sposób wyliczania średnich pensji określa art. 30 Karty Nauczyciela, w  2017 r. roku wyniosą:
- nauczyciel stażysta - 100 proc. kwoty bazowej - 2.752,92 zł;
- nauczyciel kontraktowy - 111 proc. kwoty bazowej - ok. 3.055,74 zł;
- nauczyciel mianowany - 144 proc. kwoty bazowej - ok. 3.964,20
- nauczyciel dyplomowany - 184 proc. kwoty bazowej - ok. 5.065,37 zł.

Przepisy stanowiące podstawę powyższych wyliczeń>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie 
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów