We wrześniu 2014 roku obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie urodzone w okresie styczeń-czerwiec 2008 r. Ma to zapobiegać zbyt dużej różnicy wieku pomiędzy uczniami pierwszej klasy. Premier zapewnił także, że wprowadzone zostaną wytyczne zakazujące tworzenia zbyt licznych grup (klasy pierwsze nie będą mogły liczyć więcej niż 25 uczniów), a głównym kryterium przydziału do konkretnej klasy będzie wiek dziecka.
Rząd zapowiedział także, że samorządy jednak dostaną w 2013 r. dotację na przedszkola, której skutkiem ma być obniżka opłat, które ponoszą rodzice za pobyt dziecka przekraczający ustawowo gwarantowane pięć godzin.
"Od września 2013 roku każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatny wymiar ustawowy przez gminę (co najmniej 5 godzin) będzie kosztowała maksymalnie 1 złoty (pierwotnie proponowano rozłożenie w czasie - od września 2013 złotówkę kosztować miały 6. i 7. godzina, od września 2014 roku również 8., a dopiero od września 2015 r. wszystkie dodatkowe godziny miały kosztować 1 złoty)"- informuje MEN.
Dodatkowo od września 2014 r. prawo do przedszkola będzie miało każde dziecko czteroletnie, a od 2017 r. także trzylatki. Dotacja przedszkolna, która zostanie przekazana gminom we wrześniu 2013 roku będzie w tym roku (na okres wrzesień-grudzień) wynosić 504 miliony złotych. W roku 2014 ma wynosić 1,6 miliarda złotych. Oznacza to, że w 2013 r. na jedno dziecko przypadnie 414 zł (za okres od września do grudnia). W kolejnych latach dotacja osiągnąć ma 1242 zł.
Na 100 proc. dotację, według zapowiedzi rządu, liczyć mogą także przedszkola niepubliczne. Od 1 września 2015 te z nich, które dobrowolnie podporządkują się zasadom odpłatności ustalonym uchwałami rad gmin dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez samorządy (czyli „dodatkowe” godziny za 1 zł, te same zasady rekrutacji itd.) będą otrzymywały dotację z budżetu gminy w wysokości 100 proc. kosztów utrzymania dziecka w samorządowym przedszkolu publicznym.