Kryteria przyjęcia dziecka do placówki mogą być różne nawet na terenie tego samego miasta.
W rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 wyjątkowo dodatkowe warunki ustalą dyrektorzy placówek w uzgodnieniu z wójtem, burmistrzem, prezydentem. Władze gminy samodzielnie określą tylko kryterium dochodowe.
Część gmin zdecydowała się ujednolicić kryteria dla wszystkich placówek. Niektóre utrzymają warunki sprzed roku.
– Wielość kryteriów oraz fakt, że w każdym przedszkolu zasady przyjęć mogą być inne, wprowadzą zamęt. Gmina powinna zapewnić miejsce każdemu dziecku. Im więcej warunków do spełnienia, tym łatwiej o nadużycia – komentuje zamieszanie Dominik Kmita, członek zarządu Fundacji Komeńskiego. Więcej>>

Ustawa rekrutacyjna będzie jednym z głównych tematów I zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się już 22 stycznia 2014 r. w Warszawie>>