Wkrótce kolegia, aby poprowadzić kursy z zakresu przygotowania pedagogicznego lub pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, będą musiały mieć zgodę kuratorium.
– Zgodnie z tym rozwiązaniem utracilibyśmy prawo do prowadzenia innych kursów, np. z oligofrenopedagogiki – wyjaśnia Stefan Turowski, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Polecamy: Od przyszłego roku kursy dla nauczycieli zorganizują tylko akredytowane placówki