"Umiejętności złożone stanowią sens i cel nauczania matematyki. Jak wynika z badań, nauczyciele matematyki nie mają trudności  z nauczaniem procedur, jednak często są bezradni przy nauce tworzenia strategii rozwiązywania problemów i prowadzenia rozumowań. Wolą szybko wejść na ścieżkę wyjaśniania uczniom, jak należy rozwiązać dane zadanie." - czytamy w raporcie o stanie edukacji, opublikowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych.
Oznacza to, że nauczony schematycznego myślenia uczeń może nie poradzić sobie z zadaniem, którego treść nawet lekko zmodyfikowano. Potwierdzają to wyniki tegorocznej matury z matematyki, którą oblało aż 29 proc. zdających.
Najczęściej stosowanymi środkami dydaktycznymi wykorzystywanymi przez nauczycieli matematyki, bez względu na etap edukacyjny, na którym nauczają, jest kreda, tablica, podręcznik, kserokopie zadań oraz karty pracy - wynika z raportu. Jeżeli chodzi o metodę nauczania, większość badanych deklaruje, że uczy rozwiązywać zadania krok po kroku, zadając szczegółowe pytania pomocnicze. Odbija się to na samodzielności uczniów.
"Uczniowie bardzo rzadko mogą podczas lekcji zobaczyć kilka sposobów rozwiązania tego samego problemu. Na obserwowanych 80 lekcjach czasami nauczyciel po prostu informował uczniów, że zadanie można inaczej rozwiązać albo, nie będąc zadowolonym ze sposobu rozwiązania zadania przez ucznia, pokazywał inny, lepszy jego zdaniem, sposób. W sytuacjach, gdy mówił o innych możliwych rozwiązaniach, to jednak tych innych rozwiązań nie przedstawiał dokładnie – co najwyżej skrótowo je opisywał. Tylko na jednej z obserwowanych lekcji, analizowano alternatywne rozwiązanie zaproponowane przez ucznia. Oznacza to, że na pozostałych 79 lekcjach uczniowie nie mieli okazji do ćwiczenia umiejętności tworzenia własnej strategii rozwiązania problemu." - czytamy w raporcie.
W podsumowaniu IBE stwierdza, że przy stosowaniu takiej strategii nauczania nauczyciele matematyki nie tylko nie uczy kreatywnego podejścia do problemu, ale wręcz blokuje umiejętności ucznia.
"Uczeń nie ma szans stać się odkrywcą rozwiązania, jest jedynie wykonawcą prostych instrukcji, prowadzonym do sposobu rozwiązania wybranego przez nauczyciela." - podkreśla IBE.

Raport o stanie edukacji>>

Zobacz: Będą zmiany w nauczaniu matematyki

Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole

Polecamy publikację: "Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole">>