O tym, że nowy Kodeks Pracy uniemożliwi nauczycielom dorabianie do pensji na zleceniu, pisaliśmy w lutym.

Egzaminator tylko z działalnością gospodarczą?>>

- Jeśli nauczyciel angielskiego zechce udzielać prywatnych lekcji, będzie musiał założyć działalność gospodarczą. Jeśli pielęgniarka zamierza dodatkowo pracować w innym szpitalu na zlecenie, to także musi być przedsiębiorcą  - mówiła prof. Monika Gładoch o procedowanej wtedy wersji projektu.

Jak wskazywali eksperci, zaszkodziłoby to zwłaszcza pedagogom, którzy prowadzą dodatkowe lekcje, oraz egzaminatorom, których często zatrudnia się na umowę zlecenia.

Gotowa wersja projektu Kodeksu Pracy liberalniej podchodzi do kwestii zatrudniania pracowników na śmieciówkach. Dodano przepis, który pozwala na wybór umowy w przypadku pracy okazjonalnej wykonywanej w wymiarze do 32 godzin w miesiącu, niebędącej pracą szczególnie niebezpieczną.

Dodatkową opcją dla osób zarabiających na korepetycjach będzie tzw. działalność nierejestrowa.

Jeśli przychody z takiej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - czyli obecnie 1050 zł.

Minimalne wynagrodzenia nauczycieli w 2018 r. Podwyżka do 168 zł>>

Dotacje oświatowe po zmianach  Dotacje oświatowe po zmianach>>