- Żądamy natychmiastowego doprecyzowania zapisów Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z 9 i 28 sierpnia 2017 roku, które pozwoliłyby na zagwarantowanie uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizacji nauczania indywidualnego na terenie szkoły - podkreślają autorzy obywatelskiego projektu.

 

 

 

W myśl nowych przepisów, indywidualne nauczanie w domu organizowane jest wyłącznie dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia chodzenie do szkoły - np. po urazie kręgosłupa. Diagnozę musi potwierdzić lekarz wydając odpowiednie zaświadczenie. Z kolei zajęcia w szkole są organizowane dla dzieci, którym lekarz nie wydał zalecenia o konieczności wyłącznego pozostania w domu. W tym przypadku rodzice mają prawo domagać się zorganizowania całościowego kształcenia dziecka na terenie szkoły. Zajęcia dla dzieci z różnymi dysfunkcjami mogą się odbywać zarówno wspólnie z klasą, jak i w małej grupie lub też indywidualnie.

 

Jak podkreślał resort edukacji, szkoła ma wiele narzędzi, by pomóc dzieciom, które tego potrzebują. Uczniowie mogą skorzystać ze zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, a ci objęci kształceniem specjalnym, z zajęć indywidualnych lub w grupie do pięciu osób. Odbywa się to na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu lub wyników wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. Indywidualnym nauczaniem w roku szkolnym 2017/2018 objętych było 20 702 uczniów.