W 2017 r. rozpoczął się program certyfikacji Szkół Pozytywnego Myślenia, który miał wyróżnić szkoły dbające o dobrostan psychiczny swoich uczniów.  W działania zaangażowali się dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy.

- Okazało się, że o zdrowiu psychicznym nie tylko musimy, ale naprawdę chcemy rozmawiać. Nasza fundacja została „zalana” pozytywną  informacją  zwrotną  i  przesyłkami  ze  szkół,  w  których uczniowie, nauczyciele i rodzice prezentowali wyniki swojej pracy nad zadaniami certyfikacyjnymi – opowiada Małgorzata Nowicka, prezes Instytutu Edukacji Pozytywnej, realizującego projekt „Myślę pozytywnie” od 2016 r. – Był nawet moment, że poczta prosiła nas o przyjeżdżanie po odbiór przesyłek własnym samochodem, bo listonosz z powodu ich liczby i wielkości nie miał możliwości ich dostarczenia.

 

Potrzebna profilaktyka

To, jak istotna jest profilaktyka zdrowia psychicznego, pokazują dane Komendy Głównej Policji, w 2017 r. 28 dzieci w wieku od 7 do 12 lat oraz 702 dzieci w wieku od 13 do 18 lat dokonało prób samobójczych, które w przypadku 116 dzieci zakończyły się śmiercią. Rzecznik Praw Dziecka podkreślił w listopadowym wystąpieniu adresowanym do ministrów zdrowia i edukacji, że w Polsce wzrasta liczba prób samobójczych i samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży.

Instytut Edukacji Pozytywne zaprasza kolejne 100 szkół do certyfikacji i skorzystania z bezpłatnych narzędzi i materiałów przesyłanych do wszystkich szkół, które zgłoszą się do programu i będą go wdrażać.

Widzimy, że to działa, widzimy, że jest to potrzebne. Z naszymi szkołami funkcjonujemy na zasadzie pozytywnego sprzężenia zwrotnego – my wspieramy ich we wdrażaniu pomysłów na profilaktykę, a oni nam dają energię i chęć pracy swoimi wyrazami wdzięczności, kreatywnymi pomysłami i aktywnością „ponad normę” – wyjaśnia Małgorzata Nowicka.

Planując działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, bardzo ważne jest zadbanie o rozwiązania, które dostarczą im narzędzi i umiejętności w czterech kluczowych wymiarach życia, tj. fizycznym, umysłowym, społeczno-emocjonalnym oraz duchowym.

Warto przeczytać: Nauczyciel zobowiązany do zachowania tajemnicy

 

Konieczna diagnostyka potrzeb

Przed wyborem odpowiedniej metody przeprowadzenia zajęć profilaktycznych należy właściwie zidentyfikować potrzeby grupy. Zaleca się wykorzystanie kwestionariusza obserwacji relacji klasowych, w którym identyfikujemy:

 • podział klasy na podgrupy,
 • relacje zachodzące pomiędzy podgrupami,
 • osoby, które są wycofane,
 • liderów oraz ich cechy, które pozytywnie wpływają na resztę klasy.

 

Bardzo ważnym elementem jest identyfikacja poziomu komunikacji oraz relacji klasowych –czy między uczniami pojawiają się komunikaty pozytywne, czy też agresja psychiczna, np. zastraszanie, wyśmiewanie, ostracyzm, wulgaryzmy.

 

Bezpłatne materiały dla szkół

Aby zgłosić swój udział w programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej. Fundacja oferuje narzędzia dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Są to:

 • Modelowe programy profilaktyczne dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
 • E-booki  z  ćwiczeniami  dla  dzieci,  młodzieży,  rodziców i nauczycieli,
 • Algorytmy postępowania dla rodziców i nauczycieli,
 • Infografiki tematyczne,
 • Prezentacje mutlimedialne,
 • Szkolenia on-line dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 • Scenariusze zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla każdego etapu edukacyjnego,
 • Elektroniczne ankiety diagnostyczne,
 • Aplikację internetową Dziennik Wdzięczności, dedykowaną dzieciom i młodzieży,
 • Miniserial dotyczący najważniejszych zagadnień w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.