Program  "Strzelnica w każdym powiecie" miał ruszyć na początku tego roku, jak zapowiadał w grudniu wiceminister obrony Michał Dworczyk, resort obrony na rozbudowę strzelnic przeznaczył kilkadziesiąt milionów złotych. Zapowiadał, że dofinansowaniem mają zostać objęte obiekty, których koszt budowy nie przekroczy 2 mln zł.

- Dzięki temu będzie możliwość budowy - przy współpracy z samorządami - obiektów, które z jednej strony będą ważne dla lokalnych społeczności, będą mogły na nich ćwiczyć organizacje zajmujące się sportem strzeleckim, organizacje proobronne, ale również oddziały i pododdziały Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej i Wojsk Lądowych - podkreślał w grudniu Dworczyk.

Patriotyczna wycieczka za pieniądze z budżetu>>

W ocenie skutków regulacji zabrakło informacji, ile pieniędzy z budżetu państwa pochłonie projekt. W dziale dotyczącym dochodów jednostek samorządu terytorialnego wskazano jedynie, że w ciągu dziesięciu lat otrzymają one 40 mln zł rocznie, nie sprecyzowano jednak, czy chodzi o kwotę dofinansowania, czy inny dochód np. z eksploatacji strzelnic.

Sam program MON uzasadnia koniecznością szkolenia żołnierzy, młodzieży i organizacji proobronnych. Według resortu obrony nowa infrastruktura to priorytet, bo strzelectwo przeżywa zapaść od czasów zniesienia obowiązkowego poboru do wojska. Dlatego jednym z celów nowego aktu prawnego jest: przeszkolenie jak największej liczby obywateli.

 Dotacje otrzymają jednostki samorządu terytorialnego, które zgłoszą się do konkursu. W tym roku minister ogłosi jego regulamin  w ciągu 60 dni wejścia w życie rozporządzenia. Czyli już niedługo - chociaż projekt dopiero pojawił się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, to odstąpiono od konsultacji społecznych, a rozporządzenie wejdzie w życie zaraz po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Dotacje oświatowe po zmianach Lidia MarciniakDotacje oświatowe po zmianach>>