Konsultacje będą odbywać się na terenie całej Polski w okresie od października do grudnia 2014 r. Mogą wziąć w nich udział dyrektorzy, nauczyciele, rodzice dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Podstawowe cele to zebranie opinii na temat:
- zwiększenia wpływu rodziców i uczniów na decyzje dotyczące szkolnego życia,
- pobudzenia współpracy szkół z instytucjami lokalnymi,
- zmian w urządzeniu budynków szkolnych, tak by ułatwiały różnego rodzaju aktywności sprzyjające współpracy w czasie lekcji i poza nimi.

Doradca prezydenta: rodzice powinni mieć większy wpływ na reformę oświaty>>