Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu obchodzony jest 27 stycznia. Ustanowiony został decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia w 1945 roku obozu Auschwitz-Birkenau.

Jak podkreślono, Auschwitz, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i ośrodek zagłady, stał się uniwersalnym symbolem ludzkiej tragedii. "W podjętej rezolucji ONZ zaapelowała do państw członkowskich o przedsięwzięcie środków mobilizujących narody do podtrzymywania pamięci, a także edukację na temat Holokaustu" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczonym w sobotę na stronie internetowej resortu.

Podkreślono w nim, że Polska jest jednym z nielicznych państw na świecie, w których nauczanie o Holokauście ma charakter obowiązkowy – na wszystkich poziomach kształcenia. "Reforma systemu oświaty, wdrażana od roku szkolnego 2017/2018, opiera się m.in. na wzmocnieniu edukacji historycznej, także w kontekście wspomnianej tematyki" - zaznaczono.

"Serdecznie zachęcamy nauczycieli, aby w związku z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu podejmowali z młodymi ludźmi dyskusję o konsekwencjach łamania praw człowieka oraz do dzielenia się wiedzą o bohaterstwie Polaków i Żydów walczących z hitleryzmem. W realizowaniu inicjatyw poświęconych upamiętnieniu ofiar Holokaustu pomocne mogą być materiały edukacyjne udostępniane przez m.in. Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Polski czy Muzeum Historii Żydów Polskich" - czytamy w komunikacie.

MEN zachęca w nim również nauczycieli i uczniów do pogłębiania wiedzy historycznej w powyższym zakresie przez korzystanie z oferty edukacyjnej Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.muzeumulmow.pl.

"Przypominamy także, że 8 czerwca 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej, oddając w ten sposób +hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka+ – jak głosi uchwała przyjęta przez posłów i posłanki polskiego parlamentu" - czytamy.

Niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau został utworzony przez niemieckich nazistów w 1940 roku w celu więzienia w nim Polaków. Od 1942 roku był także największym ośrodkiem zagłady ludności żydowskiej. Do wyzwolenia przez Armię Czerwoną 27 stycznia 1945 roku w Auschwitz zamordowano ok. 1,1 mln osób, głównie Żydów, jak również Polaków, Romów, a także osoby innych narodowości. (PAP)