"Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców" - informuje resort edukacji.

Podkreśla natomiast, że organ prowadzący może wyznaczyć przedszkole dyżurne - taka jednostka powinna dostosowywać godziny funkcjonowania do potrzeb rodziców.

Resort dodaje, że nic się w tej kwestii na razie nie zmienia.
"W organizacji przedszkola nie były i nie są  przewidziane ferie zimowe i letnie. Przedszkola zaliczane są do tzw. placówek nieferyjnych. Oznacza to, że rok szkolny w przedszkolu kończy się 31 sierpnia." - podkreśla w komunikacie.

Arkusz organizacyjny szkoły 2018/2019 trzeba przygotować szybciej>>