Jak wynika z odpowiedzi wiceministra Macieja Kopcia na interpelację poselską, w 2017 r. na wypłatę nagród uznaniowych dla sekretarzy stanu przeznaczono kwotę 58,5 tys. zł brutto, dla podsekretarzy stanu 115,8 tys. zł brutto. Kwota nagród uznaniowych przyznanych pracownikom w całym 2017 r. wyniosła ok. 2527,5 tys. zł brutto.

Jeżeli chodzi o członków gabinetu politycznego, to obecna władza zmniejszyła ich liczbę (z 8 do 3). W 2016 r. wypłacono dwie nagrody: 3776 zł brutto i 4720 zł brutto, a w 2017 r. jedną  2 tys. zł brutto.

W odpowiedzi na inną interpelację, wiceminister Marzena Machałek podaje dane o nagrodach wypłaconych w latach 2008-2015. W 2008 r. premier nagrodził ówczesną minister edukacji Katarzynę Hall nagrodą w wysokości 1.400 zł brutto. Krystyna Szumilas otrzymała 1.100 zł, a trzech podsekretarzy stanu po 900 zł nagrody.

W latach 2009-2013 osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe w MEN nagrody uznaniowe nie zostały przyznane. W 2014 r. nagrodę dostała Joanna Berdzik (12.000 zł) - była to premia za przygotowanie programu bezpłatnego podręcznika. W 2015 r. nagrody uznaniowe nie zostały przyznane. Jeżeli chodzi o członków gabinetu politycznego, to w latach 2008-2015 r. na ich nagrody przeznaczono ok. 420 tys. zł.

W opublikowanym we wtorek komunikacie MEN przypomina, że od 1 kwietnia 2018 r. rozpoczął realizację harmonogramu podwyżek dla nauczycieli.

Dla nauczycieli posiadających najwyższy poziom wykształcenia (tj. posiadający tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym), wzrost wynagrodzenia zasadniczego od 1 kwietnia br. wynosi odpowiednio:
- dla nauczyciela stażysty – wzrost o 123 zł i wynosi 2 417 zł brutto;
- dla nauczyciela kontraktowego – wzrost o 126 zł i wynosi 2 487 zł brutto;
- dla nauczyciela mianowanego – wzrost o 143 zł i wynosi 2 824 zł brutto;
- dla nauczyciela dyplomowanego – wzrost o 168 zł i wynosi 3 317 zł brutto.

Boisz się zmian w prawie? Niepotrzebnie! Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zarządzaj szkołą bez problemów>>