Ministerstwo wyjaśnia kwestię uchwał intencyjnych, które musiały podjąć samorządy do dnia 29 lutego 2012 r. Uchwały o likwidacji danej placówki gminy mogą podjąć po uprzednim zapewnieniu wszystkim uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Jak wskazuje MEN "ten półroczny okres, wskazany w ustawie o systemie oświaty, ma służyć dialogowi władz samorządowych z lokalną społecznością na temat podstaw podjęcia takiej decyzji oraz sposobów zabezpieczenia warunków dalszej nauki dla uczniów, które powinny być zapewnione w lepszych lub podobnych warunkach edukacyjnych".

Warto jednak pamiętać, że uchwały intencyjne w sprawie likwidacji szkół dotyczą szeregu różnych sytuacji organizacyjnych nie tylko skutkujących faktyczną likwidacją. Podjęte uchwały mogą m.in. dotyczyć zamknięcia pustej szkoły, przekazania szkoły innemu organowi prowadzącemu niż samorząd terytorialny czy wygaszania szkół.

Niewątpliwie głównym powodem obecnej sytuacji, która wymusza likwidację wielu placówek jest niż demograficzny. Jak wskazuje MEN od 2005 do 2012 roku liczba uczniów zmalała o blisko 1,113 mln.
 
Z danych jakich zebrali kuratorzy oświaty - spośród 29 545 zarejestrowanych w SIO placówek faktyczny zamiar likwidacji szkół dla dzieci i młodzieży, w których są uczniowie wymagający przeniesienia do innych placówek dotyczy 727 szkół.
 
"Jednakże należy zwrócić uwagę na czynnik, który w istotnym stopniu amortyzuje spadek liczby szkół podstawowych, którym jest obecność w nich dzieci sześcioletnich".
Oprócz szkół dla dzieci i młodzieży procesom likwidacji z różnych powodów zostaną objęte również szkoły dla dorosłych, ma to być 141 szkół "pustych" oraz 76 szkół likwidowanych głównie ze względu na spadek liczby uczniów.