"W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych programy wychowawcze ustala organ wskazany w statucie, ponieważ placówki te nie mają obowiązku powoływania rad rodziców." - pisała rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu skierowanym do resortu edukacji. Podkreślała, że działalność w radzie jest realizacją gwarantowanego przez Konstytucję prawa rodzica do wpływu na kształtowanie programu wychowawczego.

RPO: rady rodziców powinny działać również w niesamorządowych szkołach >>

"Rodzice mają zagwarantowane w ustawie zasadniczej prawo wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne, zaś obywatele i instytucje mają prawo zakładania i prowadzenia takich szkół. Powyższe zasady konstytucyjne zostały uwzględnione w ustawie o systemie oświaty." - odpowiada MEN. Ministerstwo podkreśla, że szczegółowe regulacje dotyczące udziału rodziców życiu szkoły są konieczne w przypadku placówek publicznych, bo uczeń i jego opiekunowie zazwyczaj nie mają większego wpływu na wybór szkoły. Co innego w przypadku placówek niesamorządowych.
"Rodzice dokonując takiego wyboru mają pełną świadomość i godzą się na to, że ich wpływ na działalność szkoły lub placówki wyznaczają postanowienia jej statutu."  - podkreśla resort oświaty. Więcej>>

Rodzic z domu sprawdzi oceny dziecka. Dostęp do elektronicznych dzienników zawsze za darmo>>