Obecnie wystarczy, aby kandydat na wychowawcę kolonijnego skończył internetowy kurs.
– Nie możemy całkowicie zlikwidować kształcenia na odległość kandydatów na wychowawców lub kierowników kolonii, ale z pewnością będziemy chcieli tę procedurę uszczelnić – przekonuje Tadeusz Sławecki, wiceminister edukacji narodowej. – Trzeba jednak dopilnować, aby w ramach takiego kształcenia zawsze były realizowane ćwiczenia praktyczne – dodaje wiceminister.
MEN podkreśla również, że kuratoria powinny uważniej przyglądać się warunkom organizacji wypoczynku.