Od środy zaczynają się egzaminy maturalne

Temat dnia
Od środy zaczynają się egzaminy maturalne
Źródło: iStock
Od 4 maja zaczynają się egzaminy maturalne. Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 23 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa do 18 do 20 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie. W tym roku nie obowiązują już podczas matur wytyczne sanitarne.

Zgodnie z przepisami, maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Sprawdź: Ważne terminy dla organów prowadzących - Maj 2022 >>

Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano (początek o godz. 9.00) i po południu (początek o godz. 14.00).

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej blisko 290 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia przystąpi w środę o godzinie 9.00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Czytaj: Przeciek na maturze - od unieważnienia egzaminu, po więzienie>>
 

Na maturze długopis i kalkulator

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co roku ogłasza listę przyborów, które mogą mieć ze sobą maturzyści na egzaminie dojrzałości. Niektóre przybory musi zapewnić szkoła np. dostęp do słownika ortograficznego na języku polskim.

 

 

Przybory na egzamin maturalny:

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo/fakultatywnie

Zapewnia

biologia

 

linijka

kalkulator prosty

wybrane wzory

fizyko-chemiczne

fakultatywnie

obowiązkowo

obowiązkowo

-

zdający lub szkoła

zdający lub szkoła

szkoła

-

chemia

linijka

kalkulator prosty

wybrane wzory

fizyko-chemiczne

fakultatywnie

obowiązkowo

obowiązkowo

-

zdający lub szkoła
zdający lub szkoła
szkoła

-

fizyka

linijka

kalkulator prosty

wybrane wzory

fizyko-chemiczne

fakultatywnie

obowiązkowo

obowiązkowo

-

zdający lub szkoła

zdający lub szkoła

szkoła

-

matematyka

linijka

cyrkiel

kalkulator prosty

wybrane wzory

matematyczne

obowiązkowo

obowiązkowo

obowiązkowo

obowiązkowo

-

zdający lub szkoła

zdający lub szkoła

zdający lub szkoła

szkoła

-

historia

Lupa

 

fakultatywnie

 

zdający lub szkoła

 

wiedza o społeczeństwie

kalkulator prosty

fakultatywnie

zdający lub szkoła

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny –nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

zdający lub szkoła

  

 

Matura dla osób bez objawów infekcji

Nie ma odrębnych wytycznych dla zdających egzamin - podczas egzaminów obowiązują „Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego”, opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Wynika z nich, że do szkoły uczęszczać mogą tylko uczniowie bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Dotyczy to także pracowników szkół – do pracy mogą przechodzić tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Rekomenduje się także ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz. Rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów).

Czytaj także: Za kaszlnięcie nikt nie wyleci z matury>>

Jeśli u ucznia zaobserwowane zostaną objawy mogące wskazać na infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców lub opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej dyrektor szkoły ma odsunąć go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność, należy wezwać pomoc medyczną.

 


Terminy egzaminów

4 maja rano egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, po południu egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej.

5 maja rano egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z historii muzyki.

6 maja rano egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu egzaminy z języków: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na poziomie podstawowym.

9 maja rano egzamin z języka angielskiego na poziomach podstawowym i dwujęzycznym, a po południu z filozofii.

10 maja rano egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

11 maja rano egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

12 maja rano egzamin z biologii, a po południu z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

13 maja rano egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

16 maja rano egzamin z chemii, a po południu z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

17 maja rano egzamin z historii, a po południu z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego) na poziomie podstawowym.

18 maja rano egzamin z geografii, a po południu z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

19 maja rano egzamin z fizyki, a po południu z historii sztuki. 20 maja rano będzie egzamin z informatyki, a po południu z języka kaszubskiego i z języka łemkowskiego.

23 maja egzaminy z poszczególnych przedmiotów zdawane w językach obcych dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Sesja egzaminów maturalnych ustnych w terminie głównym potrwa od 18 do 20 maja, będą przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Poprawkowe egzaminy zostaną przeprowadzone 23 sierpnia, będą to tylko egzaminy pisemne. Wyniki matur abiturienci poznają 5 lipca. Tego same dnia otrzymają też świadectwa maturalne.

 

 

 

 

Żeby widzieć komentarze musisz:

  • być zalogowanym do Facebooka
  • mieć zaakceptowaną politykę prywatności (pliki cookies)
  • korzystać z przeglądarki Chrome