Resort edukacji wycofa się częściowo z rozwiązań dotyczących oceniania nauczycieli.  Ocena opierać się będzie jedynie na kryteriach określonych w rozporządzeniu - całkowicie natomiast znikną szkolne regulaminy określające wskaźniki.

- Rzeczywiście stało się tak w szkołach, że przepisy wydawały się proste, a spowodowały ogromną biurokrację. Nie możemy na to pozwolić. Umówiliśmy się na tę poprawkę, na pracę nad rozporządzeniem, bo chcemy, by jak najszybciej to się skończyło, czyli od stycznia 2019 r. - zapowiedziała minister edukacji.

 

 


 

Poprawka w Senacie

Zmiany w Karcie Nauczyciela ma wprowadzić ustawa reformujaca szkolnictwo zawodowe. Poprawka ma pojawić się już we wtorek na etapie prac w Senacie. - Cieszymy się z tej zmiany, zabiegaliśmy o to od początku - mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP. Dodaje, że po zmianach w ustawie pojawi się nowe rozporządzenie określające kryteria oceniania. Projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym - Mamy nadzieję, że kryteria będą uniwersalne i możliwe do spełnienia dla każdego nauczyciela, bo nie można tego powiedzieć o tych, które obowiązują teraz - tłumaczy.

 

MEN: spełniamy postulaty nauczycieli

- Liczymy na dalszy dialog ze środowiskiem nauczycielskim dla rozwoju polskiej oświaty. Bez nauczycieli nie będzie to możliwe - podkreśla resort edukacji. MEN tłumaczy, że w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. zaplanowano dodatkowo ok. 2,8 mld zł na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Resort podkreśla, że udział związków zawodowych w procedurach kadrowych związanych z przekazywaniem przez JST małej szkoły do prowadzenia innemu podmiotowi.

- Podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela to priorytet działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wprowadzanie koniecznych i oczekiwanych zmian w systemie edukacji wymaga współdziałania. Współpraca ze związkami zawodowymi i samorządami jest dla MEN kluczowa w tym procesie - podkreśla Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Czytaj: Zniesienie nowych zasad oceniania nauczycieli przepada w Sejmie >>