Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Beata Krzemińska, jest to czwarta edycja projektu „Zdolni na start” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. „Edycja ta zakładała dwa nabory wniosków. Pierwszy odbył się w roku szkolnym 2013/2014. Wsparcie otrzymało wówczas 330 uczniów z regionu. Podczas drugiego naboru na rok szkolny 2014/2015 stypendium przyznano pierwotnie 340 uczniom” – powiedziała Krzemińska.
Jednak, jak podkreśliła, zarządowi województwa „udało się uruchomić dodatkowe środki”, dlatego we wtorek ogłoszony został dodatkowy nabór, w ramach którego roczne stypendium otrzyma kolejnych 60 uczniów. Wysokość wsparcia wyniesie 350 zł miesięcznie. W przypadku pozostałych 340 uczniów, którzy zakwalifikowali się do projektu „przed dodatkowym naborem”, stypendium wynosi 400 zł. Krzemińska wskazała, że wysokość wsparcia została obniżona o 50 zł po to, aby z dodatkowych środków mogło skorzystać więcej uczniów.

„O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, w przypadku których przeciętny miesięczny dochód rodziny uzyskany w 2014 roku w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 1 078 zł, a jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - 1 246 zł” – powiedziała Krzemińska.
Dodała, że przyszły stypendysta musi też m.in. wykazać się uczestnictwem w finale olimpiady lub prowadzeniem badań naukowych pod opieką pracownika naukowego.
Nabór dodatkowych wniosków potrwa do 17 kwietnia. Od 2008 roku, w ramach wszystkich edycji projektu stypendialnego „Zdolni na start”, w regionie kujawsko-pomorskim przyznano łącznie prawie 2 tys. rocznych stypendiów.(PAP)