"Teka Zbrodnia Katyńska wyszła w ogólnopolskiej serii tek edukacyjnych IPN; jest to nasz najlepszy produkt jeżeli chodzi o publikacje dla szkół, nauczycieli i uczniów. Teki, które są wydawane od samego początku istnienia IPN, pomagają prowadzić lekcje nauczycielom w kraju i za granicą" - powiedział podczas wtorkowej prezentacji teki w Krakowie dyrektor Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Andrzej Zawistowski.
Jak dodał, "Zbrodnia katyńska" jest jedną z niewielu tek, która ma swoje kolejne wydanie, gdyż wydana w roku 2010 cieszyła się tak dużym powodzeniem, że nakład został wyczerpany.
O nowościach w kolejnym wydaniu powiedział współautor teki dr Mateusz Szpytma. "Uzupełniliśmy tekę o informacje o otwarciu cmentarza w Bykowni, o informację dotyczącą ilości ofiar, bo jeszcze w 2010 roku nie wiedzieliśmy, jak wiele osób z listy ukraińskiej zostało zamordowanych i wrzuconych do dołu w Bykowni pod Kijowem. Dzisiaj już wiemy, że ich było co najmniej 1980, ale nadal nie znamy innych miejsc pochówku, ani z listy ukraińskiej, a tym bardziej z listy białoruskiej. Zawarliśmy też informacje o procesach rodzin katyńskich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, daliśmy także informacje o osobach, które zginęły w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem" – powiedział jeden z autorów teki Mateusz Szpytma.
Jak poinformował, dzięki współpracy z wieloma stowarzyszeniami uzyskano zdjęcia i historie osób, których sylwetki posłużyły do przedstawiania indywidualnych historii. "Zachęcamy uczniów, by przez pryzmat innych osób z ich środowiska patrzyły na starty, jakie poniosły lokalne środowiska w wyniku zbrodni katyńskiej" - dodał dr Szpytma.
Teka składa się z trzech części: materiałów dla nauczyciela, materiałów dla ucznia i kart ze zdjęciami i materiałami źródłowymi. Do całości jest dołączona płyta CD. Materiały dla nauczyciela zawierają cztery przykładowe scenariusze lekcji o zbrodni katyńskiej, ćwiczenia z wykorzystaniem źródła, projekt edukacyjny wyprawy na cmentarze katyńskie, propozycje tematów esejów i bibliografię. Dwa pierwsze scenariusze przeznaczone są głównie do przygotowania lekcji historii, trzeci – lekcji historii oraz wiedzy o społeczeństwie, czwarty – lekcji języka polskiego.
Teka, opracowana zgodnie z nową podstawą programową nauczania historii, w zamierzeniach organizatorów ma pełnić funkcję pomocy w nauczaniu historii oraz w prowadzeniu lekcji wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Materiał ten może być także wykorzystany na poziomie gimnazjalnym. Ważnym elementem teki, oprócz scenariuszy lekcji, jest także projekt edukacyjny polegający na podróży z młodzieżą do miejsc, o których ta teka mówi, tj. Katynia, Miednoje, Charkowa, Bykowni i in.
Cały nakład teki będzie wysyłany chętnym bezpłatnie; wydawnictwo można także bezpłatnie pobierać w wersji elektronicznej ze strony portalu edukacyjnego IPN pamięć.pl.
Autorami Teki Edukacyjnej IPN "Zbrodnia Katyńska" są: Dariusz Gorajczyk, Monika Komaniecka, Krystyna Samsonowska, Mateusz Szpytma (kierownik zespołu), Anna Zechenter. (PAP)