Komisja przyjęła dezyderat skierowany do MEN, w którym rekomenduje się potrzebę zmiany Karty Nauczyciela tak, aby umożliwiała doświadczonym nauczycielom kontraktowym awansowanie bez konieczności odbywania dodatkowego stażu. 

Obowiązujące przepisy autorzy petycji uznają za zbyt rygorystyczne - staż, który musi odbyć nauczyciel kontraktowy, by awansować trwa 2 lata i 9 miesięcy.

Autorzy petycji zwracają uwagę, że odbycie dodatkowego stażu sprawia problemy zwłaszcza nauczycielom pracującym w szkołach niepublicznym, przez co dłużej pracujący nauczyciel w szkole niepublicznej, niewykazujący się całością etatu, ma praktycznie zablokowany dostęp do kolejnych stopni awansu. 

Komisja podkreśla też, że staż w uzyskaniu kolejnego stopnia awansu może być przerywany np. z powodów zdrowotnych. Według obecnych przepisów, jeżeli nieobecność w pracy trwa mniej niż rok, można o te miesiące przedłużyć staż; w przypadku dłuższej nieobecności staż rozpoczyna się w całości od nowa.

Podczas wtorkowego posiedzenia komisja zdecydowała się skierować wystąpienie do MEN, prosząc by resort dogłębnie przeanalizował możliwość wprowadzenia stosownych zmian. 

 

Szukasz więcej informacji o prawie oświatowym? 

Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zyskaj 100% wsparcia dla Twojej szkoły>>