"Mentors share. Mentors care. Mentors dare – Mentorzy dzielą się z innymi. Mentorzy dbają. Mentorzy mają odwagę – dokonywać znaczących zmian w swoim życiu zawodowym przez przekazywanie młodszemu pokoleniu, które kiedyś ich zastąpi, swojej wiedzy, energii oraz wartości." - opowiada profesor Philip Zimbardo - "Jestem teoretykiem, psychologiem wykładowcą, który w ciągu ostatnich 50 lat przeprowadził setki zajęć na wielu uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Podjęcie się roli mentora dla młodych absolwentów, aby pomóc im stać się bardziej wydajnymi nauczycielami oraz bardziej kreatywnymi badaczami, było kluczowym elementem mojej zawodowej tożsamości. Dodatkowo częścią mojej roli jako mentora jest modelowanie tych działań, jak również pokazywanie i przekazywanie własnych pomysłów zarówno moim współpracownikom, jak i studentom oraz społeczeństwu.
Sukces mentoringu zależy od czegoś więcej niż proste dzielenie się z mentees „sztuczkami zawodowymi”. Oprócz konkretnych strategii i taktyk, które wedle opinii mentora są konieczne, aby odnieść sukces w życiu zawodowym, kariera zawodowa powinna opierać się na wprowadzanych w życie wartościach. Dlatego też istotne jest dla mnie – a wierzę, że także dla innych poważnych mentorów – pokazywanie własnym postępowaniem, jak ważne jest bycie wyrozumiałym, dbałym oraz hojnym, jak również szczerym, sumiennym i uczciwym w swoich działaniach.
W świecie biznesu mentoring jest rzadziej praktykowany niż w środowisku edukacji – choć w rzeczywistości jest tam bardziej potrzebny. Programy mentoringu powinny pomóc znaleźć więcej bohaterów pracujących w firmach na całym świecie. W ostatnich latach obserwowaliśmy wiele wręcz tragicznych skutków wywołanych przez korupcję i brak uczciwości w biznesie. W wielu przypadkach to właśnie liderzy promowali niemoralne praktyki, które wkrótce przeniknęły świat biznesu, wliczając w to spółki odnoszące sukces, takie jak np. Enron. Dlatego też potrzebujemy nowej generacji liderów, którzy będą promować odwagę moralną i w swoich organizacjach wykreują kulturę uczciwości, przeciwstawiając się korupcji i oszustwom. Starsi muszą uczyć młodszych, że na dłuższą metę najważniejsze w biznesie są uczciwość, prawość i dbałość o dobro społeczeństwa, a nie tylko dobro udziałowców spółki.
Mój Projekt Bohaterskiej Wyobraźni to organizacja non profit z siedzibą w San Francisco z wizją promowania bohaterskiego przywództwa korporacyjnego na świecie. Bohaterscy liderzy rozumieją, że ich kluczowym celem jest tworzenie angażującego wszystkich pracowników, w tym zarząd, miejsca pracy. Tylko to przyniesie firmie długoterminowe korzyści. W ramach projektu są prowadzone warsztaty, których celem jest pokazanie liderom, jak stać się mądrymi i efektywnymi „bohaterami dnia codziennego”. Bohaterami gotowymi poświęcić się dla dobra ogółu, pokazującymi to, co jest najlepsze w ludziach, będącymi wzorem do naśladowania.
Przenosząc się na pole pozabiznesowe, chciałbym również zachęcić mężczyzn do podjęcia się roli mentorów dla młodzieży z ich otoczenia, która dorasta bez ojca. Moje badania pokazują alarmujący trend istniejący w Stanach: zbyt wiele osób dorasta w rodzinach bez ojca. Ojcowie odgrywają kluczową rolę w motywowaniu chłopców do ciężkiej pracy w celu osiągnięcia sukcesów w życiu. Bez tej motywacji młodzi mężczyźni ponoszą porażkę zarówno na drodze edukacji, jak i w życiu w społeczeństwie. Stąd potrzeba, aby więcej mężczyzn podjęło się roli mentorów dla młodego pokolenia mężczyzn." - podkreśla.

Polecamy: Prof. Jerzy Górniak: edukacja i rynek wymagają lepszego dopasowania

Edu Trendy 2013XV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół będą odbywać się w dniach 26-27 września na Stadionie Narodowym w Warszawie.