Jedną z reakcji na wysokie bezrobocie wśród osób młodych jest teza o tym, że wynika to przede wszystkim ze słabych kompetencji, które mają absolwenci szkół i uczelni wychodzący na rynek pracy. Choć głównym powodem tak kryzysowej sytuacji są czynniki koniunkturalne i demograficzne, to niedopasowanie kompetencyjne jest faktem. Pracodawcy wskazują masowo, że poszukując pracowników napotykają na problem kompetencji. Wbrew obiegowym opiniom rzadziej (choć ciągle na wysokim poziomie) wskazują na konkretne umiejętności zawodowe (te są na pierwszym miejscu w przypadku oceny pracowników wymagających doszkolenia), częściej na kompetencje ogólne. Na przykład, dyrektorzy ds. zarządzania kadrami w firmach usług informatycznych wskazują że w ciągu najbliższych 5 lat na bardzo wysokim miejscu w hierarchii ważności kompetencji będzie sprawność w komunikowaniu się w mowie i piśmie, a dyrektorzy z outsourcingu procesów biznesowych wskazują to jako palący problem już teraz. Publicystycznie upraszczając można powiedzieć, że lepiej uczymy języków programowania niż języka ojczystego.
W trakcie panelu, jaki odbędzie się w ramach konferencji Edu Trendy, zostanie pokazanych więcej przykładów.
Czy to oznacza, że szkoły i uczelnie powinny zmienić się w przygotowalnie do praktycznego wykonywania zawodu na poszczególnych stanowiskach pracy? Nie! Czy to znaczy, że obecna postać kształcenia formalnego jest satysfakcjonująca? Niestety, też nie. W pierwszym rzędzie chodzi nie tyle o treści kształcenia, lecz o formy kształcenia i jego jakość. Znaczenie ma też sposób konstrukcji ogólnokrajowych egzaminów na zakończenie poszczególnych szczebli nauczania.
Podczas konferencji zostanie również skomentowana inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca gwarancji dla młodych w zakresie dostępu do dobrej pracy, dalszego kształcenia lub stażu w ciągu 4 miesięcy od wejścia (nieskutecznego) na rynek pracy. Inicjatywę tę można krytykować, ale jej ogólna przesłanka jest ważna: w trudnym okresie trzeba zrobić co się da, by młodzi ludzie byli gotowi do zatrudnienia, gdy gospodarka będzie ich potrzebować, a będzie i to bardzo, o czym alarmują nas prognozy demograficzne.

Autor: dr hab. Jarosław Górniak, profesor UJ, kierownik naukowy projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ, prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ.

Więcej o Edu Trendy 2013 >>> 

Czytaj także: Wywiad z Elżbietą Piotrowską-Albin, dyrektorem Segmentu Edukacja Wolters Kluwer Polska, pomysłodawczynią projektu.