Jak informuje Ministerstwo Edukacji Nauki, pierwszy z tych programów ma na celu dofinansowanie przedsięwzięć nakierowanych m.in. na: większe wykorzystanie nowych technologii w procesie dydaktycznym (moduł „Innowacyjna edukacja”), upowszechnianie wiedzy historycznej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej (moduł „Edukacja patriotyczna”) oraz promocję aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia (moduł „Edukacja poprzez sport”). Nabór trwa do 31 lipca 2022 roku.

 

 

– Od 11 lipca trwa nabór wniosków od organizacji pozarządowych na nowy program skierowany do podmiotów prowadzących działalność statutową w obszarze edukacji i wychowania, ale także do Ochotniczych Straży – powiedział szef resortu edukacji i nauki podczas środowej konferencji prasowej. 

Czytaj też: Organizacja i zasady działania szkół niepublicznych - komentarz praktyczny >>>

Minister Przemysław Czarnek zachęcał organizacje prowadzące działalność w obszarze oświaty i wychowania do składania wniosków w ramach „Programu Wsparcia Edukacji”. – Zainteresowanie jest bardzo duże. Już wpłynęło 800 wniosków. Liczymy na kolejne. Nabór trwa – podsumował minister Czarnek. 

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Trzy obszary finansowania

Minister edukacji i nauki podkreślał, że program jest realizowany w 3 obszarach. 

  • „Innowacyjna edukacja”

Wsparcie finansowe w wysokości od 50 tys. zł do 250 tys. zł na projekty nakierowane na budowanie postaw przedsiębiorczości, kreatywności oraz zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznych, np. warsztaty, seminaria, konkursy.  

  • „Edukacja patriotyczna”

Moduł przeznaczony na wsparcie projektów, które są nakierowane na odkrywanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski, tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej i obywatelskie, np. wystawy, prezentacje, konkursy. Wysokość wsparcia finansowego zawiera się w kwotach od 20 tys. zł do 250 tys. zł.

  • „Edukacja poprzez sport” 

Moduł poświęcony projektom nakierowanym na popularyzację i upowszechnianie idei edukacji poprzez sport, promocję aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Wsparcie finansowe wynosi od 50 tys. zł do 250 tys. zł. Wnioski o wsparcie finansowe MEiN mogą składać organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także podmioty prowadzące działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania.

Szczegółowe informacje o programie >>

Czytaj także: Subwencja oświatowa wkrótce dostosowana do zmian w awansie>>
Czytaj też: Bezpieczeństwo i higiena w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych - krok po kroku >>>

160 mln zł na inwestycje dla szkół niesamorządowych

Podczas konferencji ogłoszono też plany Ministerstwa Edukacji i Nauki związane z finansowaniem inwestycji realizowanych przez szkoły niesamorządowe.  – Jeszcze w tym tygodniu podpiszę rozporządzenie, które skieruje kolejne bardzo duże środki do organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją. Będziemy mieli program, kolejny duży program nakierowany na inwestycje w obszarze edukacyjnym – mówił szef MEiNi.

Minister przypomniał, że organy prowadzące szkoły publiczne pozyskały ponad 5 mld zł z Polskiego Ładu na rozwój infrastruktury edukacyjnej: – Te środki są w dalszym ciągu dostępne. Kolejne rozdanie Polskiego Ładu to możliwość pozyskiwania środków na rozwój infrastruktury przez jednostki samorządowe prowadzące szkoły – powiedział. Zaznaczył jednocześnie, że środki te nie były dostępne dla szkół niesamorządowych. 

Szef resortu edukacji i nauki przypomniał, że organizacje pozarządowe często ratowały szkoły przed likwidacją. – Stowarzyszenia, organy kościelne pozakładały szkoły i prowadzą je z wielkimi sukcesami. Te podmioty i te szkoły były pozbawione możliwości finansowania inwestycji w infrastrukturę edukacyjną. Dlatego stworzyliśmy projekt za 100 mln zł dla szkół dla szkół prowadzonych przez organizacje pozarządowe, dla szkół niesamorządowych – powiedział podczas konferencji szef MEiN. 

– 100 mln zł to środki przeznaczone na inwestycje w obszarze edukacji. Natomiast 60 mln zł to środki skierowane na inwestycje edukacyjne dla organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji i wychowania. 25 lipca, po podpisaniu rozporządzenia ruszy nabór – powiedział minister Przemysław Czarnek. 

Więcej: 
Program Wsparcia Edukacji – nowa inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki - prezentacja>>
Prezentacja​_Program​_Wsparcia​_Edukacji.pdf 0.74MB
>>