Na stronie internetowej Instytutu Badań Edukacyjnych udostępniono gotowe scenariusze, testy, materiały z cytatami, prezentacje, które pomogą w zorganizowaniu ciekawej lekcji języka polskiego. "Nauczyciele jednak zazwyczaj wykorzystują te listy lektur, które są im zaproponowane przez wydawców podręczników. Brak właściwego zestawu książek w bibliotekach szkolnych oraz niedostępność najnowszych pozycji również ograniczają możliwości zmiany wyboru lektur." - zauważa IBE, który sprawdził, jak wyglądają lekcje polskiego w 180 szkołach.

IBE: nauczyciele historii są zbyt konserwatywni>>

"Choć większość nauczycieli deklaruje, że uczy za pomocą tzw. metod aktywizujących, nie zauważają już tego w takim stopniu sami uczniowie. Z obserwacji lekcji wynika, że nauczyciele często narzucają gotowe interpretacje, bez dania uczniom szansy na większą samodzielność, przez co często uczniowie mają kłopot z uzasadnianiem własnych sądów." - wynika z raportu.

Za mało eksperymentów na lekcjach>>

Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coachDyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach>>