"Znaczenie jakości edukacji od początkowego jej etapu ma istotny wpływ na późniejsze wybory edukacyjne młodych ludzi i ich szanse na rynku pracy. Dlatego też tak ważne jest podejmowanie starań, by poprawić poziom kształcenia, w tym poziom umiejętności matematycznych uczniów, bo od nich zależy logiczne myślenie czy twórcze podejście do rozwiązywania problemów, zdolności syntetyczne i analityczne." - pisze Instytut Badań Edukacyjnych w komunikacie na swojej stronie interenetowej.
Można z niej pobrać broszurę dotyczącą sposobów na udoskonalenie sposobu prowadzenia lekcji. Więcej>>

IBE zaleca przeszkolenie matematyków>>