Instytut zwraca również uwagę, że szkoła uczy schematycznego myślenia - uczniowie wyćwiczeni w rozwiązywaniu typowych problemów, mają problem z poszukiwaniem oryginalnych rozwiązań.
„Zła tradycja nauczania matematyki jest tak silnie zakorzeniona, że aby ją zmienić, nie wystarczy już cykl szkoleń dla nauczycieli. Potrzebny jest wieloletni program obejmujący kształcenie nauczycieli, system weryfikacji ich umiejętności (zwłaszcza metodycznych), system propagowania dobrych rozwiązań". - podsumowuje IBE. Więcej>>