Do biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgłosiły się szkoły podstawowe w sprawie działań prowadzonych przez Fundację Promocji Bezpieczeństwa z Warszawie.
Jak poinformował GIODO, przedstawiciele szkół skarżą się, że fundacja kieruje propozycję zakupu "Pakietu bezpieczeństwa danych osobowych dla szkoły", a w przypadku zignorowania tej oferty przesyła wniosek o udostępnienie danych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
"Nie negując prawa fundacji do skorzystania z ustawowego uprawnienia dostępu do informacji publicznej, zaznaczyć należy, że wysyłanie oferty handlowej przed złożeniem wniosku o dostęp do informacji publicznej może świadczyć o komercyjnym podłożu takiego wniosku" - podkreśla GIODO.
We wnioskach - jak podał generalny inspektor - fundacja pyta, czy w zakresie ochrony danych osobowych szkoła korzystała z usług firm zewnętrznych, a jeśli tak, to których i jakie wynagrodzenie zostało im wypłacone; czy szkoła ma opracowaną po 1 stycznia 2015 r. politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, a jeśli tak, to w którym miejscu na stronie internetowej zostało opublikowane zarządzenie ją wdrażające; w przypadku nieopublikowania fundacja wnioskuje o przesłanie jego kopii elektronicznej. Pyta też, czy do rejestracji w GIODO został zgłoszony zbiór dotyczący monitoringu.
"Działanie Fundacji Promocji Bezpieczeństwa wywołało w szkołach spore zaniepokojenie. Dyrektorzy tych placówek często nie mają dużego doświadczenia w rozpatrywaniu wniosków kierowanych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwłaszcza tak obszernych, jak ten złożony przez fundację. Udzielenie odpowiedzi na niego wymaga przeanalizowania wielu przepisów, i to pod presją czasu, bo są na to tylko dwa tygodnie. Dodatkową trudnością jest to, że niektóre z zagadnień nie są w pełni uregulowane przepisami prawa. To powoduje problemy we właściwym odniesieniu się do wniosku" - powiedział radca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Paweł Makowski.
Makowski podkreślił, że szkoły, nie mając pewności, jak powinny postąpić, kierowały do GIODO prośby o udzielenie pomocy. "Wychodząc im naprzeciw, GIODO przygotował informację, w której zaleca ostrożność i zapoznanie się z dostępnymi na stronie internetowej urzędu materiałami, które mogą być pomocne w udzieleniu odpowiedzi na wniosek" - dodał.(PAP)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów