Ciechanowskie gimnazjum ma najwyższą wartość EWD w zakresie nauczania matematyczno-przyrodniczego, Władysław IV ma drugi wynik. W przypadku egzaminu humanistycznego sytuacja jest odwrotna.
Dyrektorka ciechanowskiego gimnazjum źródła sukcesu swojej szkoły upatruje w małych klasach oraz większej liczbie godzin nauczania niż przewiduje to podstawa programowa.
– Staram się, by nauczyciele budowali zespoły – mówi.
Wysoko w zestawieniu (czwarty wynik pod względem nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) znalazło się też gimnazjum w Skrzeszewie.
– Udało nam się pozyskać już pół miliona złotych na zajęcia dodatkowe, korzystamy z autorskiego programu dokształcania nauczycieli, wyposażyliśmy szkołę w nowoczesny sprzęt komputerowy – wymienia dyrektorka szkoły.
EWD jest miarą przyrostu umiejętności ucznia. Porównuje ona wyniki egzaminu, jaki dziecko zdaje na wejściu do danego typu szkoły (w przypadku gimnazjum jest to sprawdzian szóstoklasisty), z wynikami egzaminu kończącego szkołę. Więcej>>