W Olsztynie podsumowano w środę program skierowany do mniejszości narodowych i etnicznych, który jest realizowany w olsztyńskiej Szkole Podstawowej nr 2. W placówce od 1999 roku programem wsparcia edukacyjnego objęto dzieci romskie, w 2016 roku utworzono grupę dzieci pochodzenia niemieckiego a od 2017 r. działa grupa dzieci ukraińskich.

Nauczycielka Barbara Berezowska, realizująca program "Barwy Kultury", finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśliła w rozmowie z PAP, że ideą projektu było to, by dzieci z mniejszości narodowych i etnicznych poznały się wzajemnie poprzez prezentację własnej kultury, tradycji i zwyczajów.

"Chcieliśmy, żeby uczniowie zobaczyli, iż Olsztyn jest miejscem gdzie lokalna społeczność jest wielokulturowa. To wzbogaciło wiedzę uczniów na temat swoich szkolnych kolegów. Chcieliśmy pokazać, że wielu mieszkańców stolicy Warmii i Mazur to ludzie +skądś+, a w wielokulturowości jesteśmy jednością" - podkreśliła opiekunka projektu.

Przypomniała, że od lat z powodzeniem w szkole prowadzony jest program wsparcia dzieci romskich pod nazwą "My tu jesteśmy, czy nas znasz?". W placówce romscy uczniowie mają swoją świetlicę.

Obecny program pod nazwą "Barwy kultury" został rozszerzony na uczniów pochodzenia niemieckiego i ukraińskiego.

Uczniowie mniejszości, ale także dzieci polskie, które zaproszono do projektu ilustrowały bajki: ukraińskie, niemieckie, a także romskie. Poznały poezję twórców krajów swego pochodzenia. Recytowały po polsku i w językach narodowych wiersze Papuszy, Fryderyka Schillera, Johanna Wolfganga von Goethe oraz Tarasa Szewczenki.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki do miejsc czy siedzib, gdzie działają stowarzyszenia mniejszości. Uczniowie odwiedzili świetlicę romską, Dom Kopernika - siedzibę stowarzyszenia mniejszości niemieckiej oraz Cerkiew Greckokatolicką, która jest także centrum kultury ukraińskiej. Odwiedzili również Dom Mendelsohna, prowadzony przez Wspólnotę Kulturową Borussia, która przypomina, że w Olsztynie istniała także mniejszość żydowska. Dzieci bawiły się na romskich Andrzejkach oraz Mikołajkach, gdzie poznały tradycje chrześcijańskie kościoła obrządku wschodniego. Tańczyły narodowe tańce i śpiewały piosenki i kolędy w swych własnych językach.

Jak zapowiada Barbara Berezowska, od nowego roku dzieci z mniejszości narodowych i etnicznych będą wydawać swoją własną gazetkę. (PAP)

autor: Agnieszka Libudzka

ali/ js/