Wiceminister Dariusz Piontkowski zaznaczył jednocześnie, że program to szansa, aby uczniowie mogli spożyć zdrowy posiłek w czasie nauki w szkole: – Z punktu widzenia rządu ważne jest, aby dzieci mogły spożywać zdrowy, świeży i ciepły posiłek, by był to pełnowartościowy posiłek – dodał.

Czytaj: ​Sprawa dla NSA: Szkolna stołówka na odcisk palca?>>

 

 

20 proc. wkład dla stołówek

W roku 2022 w województwie podlaskim o wsparcie dla 94 szkół podstawowych wnioskowały 54 organy prowadzące. Maksymalną kwotę wsparcia na poprawę standardu funkcjonujących stołówek otrzymały szkoły w: Białymstoku, Juchnowcu i Sokółce. Ogółem wsparcie w wysokości 1 147 742, 00 zł otrzymało 10 organów prowadzących dla 17 placówek.

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki obsługuje moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Inicjatywa jest skierowana do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Zakłada obowiązkowy 20-procentowy wkład finansowy lub rzeczowy. Celem programu jest wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków.

 

W ramach modułu 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:

  • doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek lub doposażenie stołówek – maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi 80 tys. zł; 
  • wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków -– maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi 25 tys. zł.