Wycieczka (lub inne wydarzenie dofinansowywane z budżetu) musi się odbyć do 30 listopada 2018 r. Szkoły i placówki oświatowe mogły się starać o wsparcie w wysokości od 3 000 zł do 10 000 zł na organizację:

  •     wystaw pamiątek związanych z odzyskaniem orazbudową przez Polskę niepodległości, a zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów, wychowanków,
  •     wycieczki patriotycznej, związanej tematycznie z  wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej.

 

Ponad dwa miliony na organizację imprez

Do konkursu zgłoszono w sumie blisko 2 500 wniosków. Spośród nich, na podstawie rekomendacji wojewodów, zespół powołany przez minister Annę Zalewską dokonał ostatecznej oceny. Dofinansowanie zostało przyznane 257 zgłoszeniom, które uzyskały co najmniej  37 pkt., na łączną kwotę 2 008 433,66  zł.

Procedura ubiegania się o udzielnie wsparcia finansowego była trzystopniowa. Na każdym jej etapie zostały określone kryteria oceny, które służyły wyborowi najlepszych propozycji spośród złożonych wniosków szkół i placówek oświatowych.

 

Trzystopniowa procedura

W pierwszym etapie szkoły i placówki edukacyjne miały za zadanie przygotowanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, które zostały zweryfikowane przez organ prowadzący. Po weryfikacji organ prowadzący sporządzał jeden wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania i przekazywał wykaz wniosków szkół i placówek oświatowych rekomendowanych do udzielenia wsparcia finansowego  do właściwego wojewody.

Zespoły powołane przez wojewodów oceniały wnioski organów prowadzących pod względem formalnym, zaś załączone do nich rekomendowane wnioski szkół – pod względem merytorycznym. MEN rozstrzygał ostatni etap konkursu. Jak podkreśla ministerstwo, celem inicjatywy jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościac, są to - jak wymienia MEN: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

Wykaz szkół, które otrzymały dofinansowanie>>