Brak miejsc w żłobkach to mocne ograniczenie dla rodziców przy podejmowaniu pracy zawodowej. W Danii, gdzie do żłobka chodzi 77 proc. dzieci, więcej kobiet pracuje. Współczynnik zatrudnienia pań w tym kraju wynosi 47,5 proc., podczas gdy średnia dla całej Unii to 41 proc.
 Brak miejsc w takich placówkach oznacza, że jedno z rodziców, najczęściej matka, zostaje na urlopie wychowawczym dłużej niż by chciało – mówi Aleksandra Niżyńska, ekspertka Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw Publicznych. Podkreśla, że kilkuletnia przerwa w karierze utrudnia zdobycie wyższych stanowisk.
Ale nie chodzi tylko o brak miejsc w żłobkach. W Polsce wciąż pokutuje przekonanie, że żłobek nie zapewni tak dobrej opieki, jak sama matka. Eksperci podkreślają, że to błędne przekonanie, ponieważ - zwłaszcza małe żłobki - pomagają dzieciom szybciej się rozwijać.