W Ożegowie (gmina Siemkowice) zniknie np. szkoła podstawowa, w Szczycie (gmina Oporów) zlikwidowane zostanie gimnazjum. Gmina już podjęła uchwały intencyjne w tej sprawie, mimo że kurator negatywnie zaopiniował te decyzje.
– Jeśli dany samorząd uzyskał negatywną opinię kuratora, a jej rada nie zdążyła podjąć odpowiedniej uchwały, to po wejściu w życie ustawy opinia stanie się wiążąca i uniemożliwi dokonanie likwidacji czy przekształcenia – wyjaśnia Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 22 stycznia 2016 r.

Kurator skontroluje plan doskonalenia nauczycieli>>