Posłowie partii rządzącej chcą, by kurator miał większy wpływ na rozwój zawodowy pedagogów. Dlatego też w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty znalazł się przepis przywracający obowiązek opiniowania przez kuratora oświaty planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. 
"Kurator oświaty będzie mógł sprawdzać przestrzeganie przez placówki doskonalenia nauczycieli przepisów prawa nie tylko, tak jak to ma miejsce obecnie, w trybie kontroli prowadzonych na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, ale także będzie sprawował nadzór o charakterze prewencyjnym i będzie opiniował plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli." - piszą wnioskodawcy w uzasadnieniu projektu.

Doskonalenie nauczycieli dostosowane do bieżących potrzeb>>

Kuratorzy zyskają także uprawnienia do wydawania wiążącej opinii ws. przekazania placówki oświatowej.
"Wprowadzenie projektowanej w art. 58 zmiany uniemożliwi ewentualne próby zastąpienia szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego publiczną szkołą prowadzoną przez inny podmiot, czyli szkołą, która co do zasady ma być jedynie uzupełnieniem sieci." - uzasadniają autorzy projektu.

Przekształcenie oddziałów przedszkolnych dopiero za trzy lata>>

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł