Akademia Rozwoju Szkoły jest to innowacyjny projekt, który łączy kurs Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły" oraz Akademię Rozwoju Nauczycieli.
Podczas wystąpienia uczestnicy poznają zadania i obowiązki dyrektorów szkół i przedszkoli w świetle przepisów w zakresie zarzadzania, utrzymaniami i użytkowania obiektów, zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki i wychowania (BHP) oraz ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i od odpowiedzialności cywilnej szkoły za jej działalność.
Wykład "Bezpieczeństwo w szkole, przedszkolu w kontekście administrowania budynkami" wygłosi Zbigniew Dzierżewicz - projektant i rzeczoznawca budowlany, w latach 1996-2005 wykładowca na Politechnice Śląskiej.  Więcej o Akademii>>

Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły