1 Arkusz organizacji pracy szkoły.
Autorzy: Lidia Marciniak (redaktor), Elżbieta Piotrowska-Albin (redaktor).
Rok wydania: 2018.
W publikacji przytoczono opinie i wyjaśnienia resortu edukacji oraz organów nadzoru pedagogicznego, a także zawarto odpowiedzi na pytania najczęściej pojawiające się podczas tworzenia arkusza organizacji pracy szkoły. 

2. Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz.
Autorzy: Mateusz Pilich (redaktor naukowy), Artur Olszewski.
Rok wydania: 2017.
Autorzy książki omawiają zapisy nowej ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające do tego aktu prawnego, które regulują wdrożenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Rachunkowość jednostek oświatowych.
Autor: Monika Kaczurak-Kozak.
Rok wydania: 2016.
W książce przybliżono i usystematyzowano zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostek oświatowych, w tym w szczególności ich rachunkowości. Omówiono wytyczne w zakresie organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych pozwalające na prawidłowe oraz sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych, niezależnie od przyjętej formy obsługi finansowej (samodzielnie lub przez jednostkę obsługującą). 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał z serii MERITUM.
Autor: Piotr Gąsiorek.
Rok wydania: 2017.
Opracowanie w sposób kompleksowy przedstawia kompetencje rady pedagogicznej publicznego przedszkola, szkoły i placówki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa - ustaw i rozporządzeń. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał z serii MERITUM
Piotr Gąsiorek
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

5. Wzory dokumentów - ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające - z serii MERITUM.
Autorzy: Lidia Marciniak, Krzysztof Gawroński.
Rok wydania: 2017.
Publikacja zawiera wzory oraz przykłady pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym m.in. nową ustawę Prawo oświatowe, ustawę Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe, czy ustawę o systemie oświaty. 

Fragment publikacji (.pdf)