1 Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM.
Autor: Lidia Marciniak (redaktor).
Rok wydania: 2017.
Publikacja zawiera zbiór ponad 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów ustawy o systemie oświaty, jak i Prawa oświatowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Rachunkowość jednostek oświatowych.
Autor: Monika Kaczurak-Kozak.
Rok wydania: 2016.
W książce przybliżono i usystematyzowano zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostek oświatowych, w tym w szczególności ich rachunkowości. Omówiono wytyczne w zakresie organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych pozwalające na prawidłowe oraz sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych, niezależnie od przyjętej formy obsługi finansowej (samodzielnie lub przez jednostkę obsługującą). 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał z serii MERITUM.
Autor: Piotr Gąsiorek.
Rok wydania: 2017.
Opracowanie w sposób kompleksowy przedstawia kompetencje rady pedagogicznej publicznego przedszkola, szkoły i placówki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa - ustaw i rozporządzeń. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu?.
Autor: Tomasz Garstka.
Rok wydania: 2016.
W książce omówiono popularne tezy, niepoparte wynikami naukowych badań empirycznych, i mity na temat metod nauczania, wychowania, pomocy psychopedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Przedstawiono psychologiczne mechanizmy i wyjaśniono, dlaczego łatwo dać się uwieść pseudonauce, kierując się dobrymi intencjami. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego.
Autorzy: Lidia Marciniak (red. merytoryczny), Elżbieta Piotrowska-Albin (red. merytoryczny).
Rok wydania: 2017.
Publikacja ta w sposób praktyczny opisuje, jakie w związku z tym zadania postawił ustawodawca przed dyrektorami szkół w kontekście polityki kadrowej. Jest odpowiedzią na pytania, jakich czynności musi dopełnić dyrektor, jakie możliwości posiada nauczyciel i w jakich terminach należy poszczególne etapy wdrożyć. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego
Lidia Marciniak (red. merytoryczny) , Elżbieta Piotrowska-Albin (red. merytoryczny)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł