Od nowego roku pracownicy tych placówek nie będą objęci Kartą Nauczyciela. Do tego czasu, według interpretacji resortu pracy, należy do nich stosować przepisy Karty wraz z wydanymi niedawno aktami wykonawczymi - w tym tymi dotyczącymi awansu zawodowego.