Przygotowanie do zawodu nauczyciela trwa 3 lata i 9 miesięcy. Po tym okresie nauczyciel musi przystąpić do egzaminu na nauczyciela mianowanego.

Czytaj: ​ZNP: Zmiany w awansie nauczyciela nie zachęcą do wybrania tej ścieżki kariery>>

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: Awans zawodowy nauczycieli od 1.09.2022 r. >>>

Stopnie nauczycielskie - pierwszy po czterech latach

W drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, przed dokonaniem oceny pracy, nauczyciel będzie zobowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze co najmniej  godziny, w obecności:

  1. dyrektora szkoły;
  2. doradcy metodycznego albo nauczyciela konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo nauczyciela dyplomowanego, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, z tej samej lub innej szkoły.

 

Kalkulator awansu zawodowego nauczycieli - Sprawdź w LEX >>>

 

Kolejne takie zajęcia przeprowadza w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu. Nauczyciel, który uzyska co najmniej dobrą ocenę pracy, będzie zobowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły, w skład której wejdą:

  1. dyrektor szkoły, jako jej przewodniczący,
  2. ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  3. doradca metodyczny albo nauczyciel konsultant lub nauczyciel dyplomowany, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, z tej samej lub innej szkoły. Na wniosek nauczyciela w pracach komisji będzie mógł brać udział w charakterze obserwatora również przedstawiciel związku zawodowego wskazanego  w tym wniosku.

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zarejestruj się
Masz już konto na Moje Prawo.pl? Zaloguj się!