Pisłowie w sierpniu mieli wybrać następcę Marka Michalaka na stanowisku rzecznika praw dziecka, połączone komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Polityki Społecznej i Rodziny nie rekomendowały żadnego z kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. 

Jedyna kandydatka na rzecznika praw dziecka

Poprzednio zgłaszani kandydaci to: Ewa Jarosz, którą poparły PO, Nowoczesna i PSL, oraz Paweł Kukiz-Szczuciński. PiS zgłosiło Sabinę Lucynę Zalewską, która po posiedzeniu opiniujących kandydatury sejmowych komisji złożyła do marszałka Sejmu pismo, w którym wycofała zgodę na kandydowanie.
 

 
 

Przy drugim podejściu nie przyjęli również kandydatury dr Agnieszki Marii Dudzińskiej, ale ostatecznie, we wtorek zagłosowali, by była ona rzecznikiem praw dziecka. Dr Agnieszka Maria Dudzińska związana z Instytutem Studiów Politycznych PAN, działała m.in. w stowarzyszeniu Nie-Grzeczne Dzieci, była również wiceprezeską Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.