ZUS nie uwzględni w wysokości emerytury okresu opłacania składek w KRUS.

Zdecydował tak wczoraj Trybunał Konstytucyjny (sygn. K 16/08) badając zgodność z Konstytucją m. in. art. 33 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Chodziło o tzw. dwuzawodowców czyli osoby, które podczas swojej aktywności zawodowej pracowały w gospodarstwie rolnym i odprowadzały składki do KRUS, oraz na etacie poza rolnictwem i płaciły składki do powszechnego systemu, czyli do ZUS. Przepisy przewidują, że jeśli taka osoba wypracuje prawo do dwóch oddzielnych świadczeń z KRUS i ZUS, musi się zdecydować na jedno z nich. Trybunał uznał wczoraj, że ustawodawca ma prawo różnicować systemy emerytalne dla poszczególnych grup zawodowych i to do niego należy wybór rozwiązań. Obydwa systemy zbudowane są na zupełnie innych zasadach. Powszechny finansuje świadczenia ze składek wpłaconych przez samych ubezpieczonych, natomiast emerytury rolnicze są w 85% – 90% finansowane przez budżet państwa.

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Rzemek, 6 października 2010 r.