Mimo rozwoju technologii, wprowadzeniu szeregu nowoczesnych zabezpieczeń stanowisk pracy oraz systematycznych kontroli zakładów pracy liczba wypadków przy pracy nie maleje, lecz wzrasta. Często wynika to z bagatelizowania zagrożeń przez samych pracowników. Nadal zdarzają się też przypadki niewłaściwej ochrony stanowisk pracy przez pracodawców. Skutki dla przedsiębiorstw to absencja i niezdolność do pracy wśród zatrudnionych oraz zwiększone wydatki pracodawcy wynikające z konieczności dokooptowania nowych pracowników, a także z tytułu większej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wypadki przy pracy odbijają się również negatywnie na gospodarce całego kraju.
Tylko w ubiegłym roku z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na świadczenia związane ze skutkami wypadków przy pracy i chorób zawodowych ZUS wypłacił ponad 4,7 mld zł. Było to o blisko 350 mln zł więcej niż w roku 2007 i aż o ponad 500 mln zł więcej niż w roku 2005. Na podkreślenie zasługuje fakt, że cała ubiegłoroczna kwota świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stanowiła ok. 3,6 proc. wszystkich ubiegłorocznych wydatków na świadczenia pieniężne z FUS.

Aby przeciwdziałać tej wzrostowej tendencji Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje działania prewencyjne zmierzające do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy, a tym samym zmniejszenia kwoty wypłacanych świadczeń. Od 2008 r. ZUS ściśle współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy, upowszechniając wiedzę z zakresu BHP oraz przypominając o standardach bezpieczeństwa, które powinny być przestrzegane w każdym zakładzie pracy. Jednym z elementów tej współpracy jest udział Zakładu w uruchamianej właśnie kampanii społecznej „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie - upadki i poślizgnięcia".
Prowadzona przez ZUS polityka promocji bezpieczeństwa w pracy wpisuje się w przyjętą w ramach Unii Europejskiej na lata 2007-2012 Strategię bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowym celem strategii, tak jak w przypadku działań ZUS, jest zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz wydatków społecznych ponoszonych z tego tytułu.